top of page

Algemene informatie

DOEL van het jeugdhuis:

 

1. Het jeugdhuis wil een werking ontplooien die hoofdzakelijk openstaat voor en zich richt op alle jongeren van 16 tot 25 jaar. De vereniging heeft tot doel de jongeren uit Ieper en de ruimere omgeving ruimte ter beschikking te stellen waar zij elkaar kunnen ontmoeten voor ontspanning en voor vormende en culturele vrijetijdsbesteding, zonder dat deze opsomming als beperkend mag worden beschouwd, en voorziet met dit doel ook in een programma-aanbod. De vereniging kan haar medewerking verlenen aan andere initiatieven die een gelijkaardig doel nastreven.

 

2. Om dit doel te bereiken mag het jeugdhuis gebruik maken van alle wettelijke middelen zover deze niet in tegenspraak zijn met de statuten van JOC Ieper vzw en in zover zij niet tegenstrijdig zijn met de vooropgestelde bepalingen in 1 of met de universele verklaring van de rechten van de mens en het kind die het jeugdhuis volledig onderschrijft. Het jeugdhuis is pluralistisch georiënteerd en staat open voor alle levensbeschouwingen. Tegenover politieke instellingen stelt het jeugdhuis zich strikt neutraal op.

 

Onze DOELGROEP :

 

1. Het jeugdhuis richt zich hoofdzakelijk naar alle jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het Jeugdhuis probeert in zijn aanbod een alternatief te bieden voor de vele initiatieven en organisaties die zich vooral vanuit commercieel oogpunt op jongeren richten. Het jeugdhuis probeert dan ook de jongeren te bereiken die in het commerciële circuit hun gading niet vinden. Het jeugdhuis werkt hiervoor volgens de Jeugdhuismethodiek, zoals beschreven door de koepelorganisatie Formaat, vzw.

 

2. Het jeugdhuis zal in de doelgroep van jongeren tussen 16 en 25 jaar ruimte laten en eventueel aanbod creëren voor sociaal achtergestelde jongeren en jongeren uit maatschappelijk zwakkere groepen.

bottom of page