top of page

Gedragscode binnen het jeugdhuis.

Het jeugdhuis wil een plaats bieden aan iedere jongere! We willen hen de kans bieden om te ontmoeten, te beleven en te genieten. Echter willen we wel dat dit ordelijk en gemanierd kan verlopen. Vandaar hebben we een huisreglement binnen het JOC. Iedere bezoeker en lid van het jeugdhuis dient zich hieraan te houden, wil hij/zij verder blijven genieten van het JOC!

 

GEDRAGSCODE VOOR ALLE BEZOEKERS, LEDEN EN MEDEWERKERS

 

1. Legale genotsmiddelen:

In het voorbeeldgedrag van de avondverantwoordelijken en bestellers zou een verantwoorde houding t.o.v. alcoholgebruik merkbaar moeten zijn.

 

- Jongeren onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken. In geval van twijfel moet de avondverantwoordelijke vragen naar de identiteitskaart.

- Aan de personen die al duidelijk tekenen van dronkenschap vertonen worden geen alcoholische dranken meer verkocht.

Het jeugdhuis zal jongeren niet verplichten tot consumeren. Het jeugdhuis zal ernaar streven om minstens een even groot aanbod te hebben aan niet- alcoholhoudende dranken als aan alcoholhoudende dranken.

Er kunnen geen eigen dranken worden meegebracht, ook niet op het terras

 

2. Illegale genotsmiddelen

Gebruik, verkoop of bezit van illegale drugs zijn uitdrukkelijk verboden in het jeugdhuis. In en rond het jeugdhuis wordt het gebruik van cannabis niet toegelaten.

Op overtredingen van deze regel staan de volgende sancties

* Bezit: de betrokkene zal verzocht worden jeugdhuis te verlaten en wordt die avond niet meer toegelaten. Indien dit voorval zich meerdere malen voordoet kan de kerngroep beslissen of schorsing van dit lid voor een bepaalde periode wenselijk is. Het lid mag dan gedurende deze periode het jeugdhuis niet meer betreden. Een uiteindelijke beslissing wordt enkel door de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de vzw JOC Ieper genomen.

* Gebruik: de betrokkene wordt onmiddellijk de deur gewezen. De kerngroep bespreekt het voorval en kan beslissen of schorsing van dit lid voor een bepaalde periode wenselijk is. Het lid mag dan gedurende deze periode het jeugdhuis niet meer betreden. Een uiteindelijke beslissing wordt enkel door de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de vzw JOC Ieper genomen.

* Verkoop: bij verkoop in en rond het jeugdhuis zal het jeugdhuis onmiddellijk de bevoegde politiediensten op de hoogte brengen. Tevens geeft de Kerngroep het advies aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot een definitieve schorsing van de betrokkene. Een uiteindelijke beslissing wordt enkel door de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de vzw JOC Ieper genomen.

 

3. Agressie en vandalisme:

Bij fysiek geweld en andere uitingen van agressie zullen de betrokken partijen onmiddellijk uit het jeugdhuis gezet worden. De avondverantwoordelijke zal trachten te bemiddelen maar indien de partijen volharden in fysiek geweld zal de politie erbij gehaald worden.

Vandalisme, de beschadiging van eigendommen van het jeugdhuis wordt als een ernstige inbreuk beschouwd. Bij het opzettelijk beschadigen van eigendommen zal de dader worden gevraagd tot onmiddellijke schadevergoeding. Zoniet wordt de politie op de hoogte gebracht.

Bij ernstige of herhaaldelijke daden van agressie of vandalisme kan de kerngroep een advies tot schorsing geven aan de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de vzw JOC Ieper.

bottom of page