top of page

Lidkaarten Jeugdhuis JOC Ieper

Terug van weggeweest: de Jeugdhuis JOC Ieper - lidkaart!

Vanaf september 2018  zijn onze nieuwe lidkaarten in omloop. Deze kaart verleent de leden heel wat voordelen, toegang tot het jeugdhuis, extra's, ... . Een lidkaart kost 2,50 euro. Geen geld als je weet wat je er allemaal voor terugkrijgt! Bovendien krijgen jongeren die dit jaar 16 worden ( geboren in de periode sept 2004 - aug 2005) een gratis lidkaart van het jeugdhuis!

Enkele van de voordelen voor leden:

- Een verjaardagskaart met GRATIS drankje op je verjaardag!

- Korting bij activiteiten van het JOC / samenwerkingen

- Acties op drankjes in de Instuif / bij activiteiten in de zaal

-Toegang tot onze NYE 2020 (de eindejaarsfuif van het JOC)

- .....

Je kan je lidkaart aanschaffen tijdens de openingsuren in de  burelen van het JOC.
Niet erg veel werk voor zo veel voordelen!?!

 

De lidkaart is geldig vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Belangrijk:

 

"De bezitter van de lidkaart gaat akkoord met het huisreglement  van jeugdhuis JOC Ieper en schikt zich ernaar. Iedereen die het jeugdhuis betreedt, wordt geacht in het bezit te zijn van deze lidkaart. 

De gegevens die U verstrekt zijn bestemd voor het intern gebruik en onderworpen aan de modaliteiten van de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992. Deze privacywet voorziet het toegangsrecht en de verbetering van uw gegevens.


 

bottom of page